Skip to content

คำสั่ง ChatGPT

blog post prompt

สร้าง Blog Post ตามโครงร่าง [คำสั่ง ChatGPT]

คำสั่งง่ายๆ ในการสร้าง Blog Post มีหลายคำสั่ง แต่การสร้างให้ได้บล็อกที่ต้องการอาจหลุดจากโครงที่ต้องการได้ การกำหนดให้เอไอเขียนตามคีย์เวิร์ดและโครงร่าง (Outline) ที่วางไว้ จะได้บทความตรงตามต้องการมากกว่า ที่เหลือก็ปรับเนื้อหาอีกเล็กน้อย เป็นอันเสร็จ