Skip to content

Domain Authority

ความหมายของ Domain Authority หรือ DA 1

ความหมายของ Domain Authority หรือ DA

Domain Authority หรือที่เรียกย่อๆ ว่า DA นั้น เป็นมาตรฐานที่ Moz สร้างขึ้นเพื่อใช้คาดคะเนทิศทางของ SEO ในเว็บไซต์หลักมาหลายปี ช่วงปี 2019 มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกครั้งเป็น Domain Authority 2.0 ย้ำจุดยืนว่า ไม่ได้มีผลกับอันดับใน Google แต่ยังช่วยให้นัก SEO ทำงานง่ายขึ้นอยู่เหมือนเดิม