Content

10 ขั้นตอน ทำ SEO เพื่อติดหน้าแรก ปี 2020 1

10 ขั้นตอน ทำ SEO เพื่อติดหน้าแรก ปี 2020

เทคนิคการติดหน้าแรก Google ช่วงหลังปี 2020 สรุปสั้นๆ คือ “พยายามทำให้คอนเทนต์ควรติดหน้าแรก” ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งทำลิงก์มากมายที่เสี่ยงติด Google Penalty ภายหลัง ซึ่งโดนกันถี่ขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา

Copywriting

Copywriting นักปิดการขาย ผ่านการพิมพ์ตัวอักษร

“Copywriting คือ คนที่เขียนข้อความที่สามารถ กระตุ้นให้คนอื่นเกิดการกระทำบางอย่าง” หรือนิยามสั้นๆ คือ “กระตุ้นให้ปิดการขายได้ ผ่านการพิมพ์ตัวอักษร” เป็นอาชีพที่หลายธุรกิจควรมี