คำสั่ง Keyword Strategy ใน AIPRM

แนะนำ Prompt ที่น่าสนใจในตัวเสริมของ GPT คือ AIPRM เพียงคุณใส่ Keyword 1 คำ จะได้ไอเดียจากคำนั้นเพียบ นำไปประยุกต์ในการสร้างบทความและเอาไปเขียน หรือ Research ต่อได้

 

Keyword Strategy

Create a keyword strategy and SEO content plan from 1 [KEYWORD]

Link: https://app1.aiprm.com/prompts/1000102/keyword-strategy

 

ตัวอย่างการใช้งาน

ถ้าผมต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า “อาหารไทย”

thai foods gpt

อธิบายแต่ละคอลัมน์ในตาราง (Keyword = คำที่เราพิมพ์ไปคำแรก)

Keyword Cluster คือ การจัดกลุ่มคำค้นหาตามหัวข้อหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Keyword

Keyword คือ คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ “Keyword” และมีความสำคัญสูง

Search Intent คือ จุดมุ่งหมายหรือเจตนาของผู้ใช้ที่มาค้นหา Keyword

Title คือ ชื่อเรื่องที่น่าสนใจและน่าสร้างความสนใจสำหรับบทความเกี่ยวกับ Keyword

Meta Description คือ คำอธิบายย่อหน้า SERP (Search Engine Results Page) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อชวนผู้ใช้คลิกเข้าไปอ่านบทความ

 

หัวข้อเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ โดย Title / Meta Description สามารถนำไปใช้ได้โดยตรง เพิ่มคีย์เวิร์ดตามที่ GPT แนะนำ

Scroll to Top