วิธีสร้างตารางพร้อมตัวอย่าง [คำสั่ง ChatGPT]

การเรียงข้อมูลเป็นตาราง จะช่วยให้คนอ่านง่ายขึ้น แล้วยังส่งผลดีต่อ SEO ด้วย ซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าการเขียนเป็นตารางบางครั้งจะปรากฎในการค้นหาที่ดูสะดุดตามากยิ่งขึ้นได้

คำสั่งไทยง่ายๆ

ถ้าต้องการให้สร้างตารางก่อนหน้า มีคำสั่งง่ายๆ เช่น “สร้างตาราง” หรือ “สร้างตารางเปรียบเทียบ” แล้วระบุรายละเอียดที่ต้องการ

เช่น “สร้างตารางเปรียบเทียบสเปค iPhone 12 และ iPhone 13” ระบบก็จะสร้างตารางขึ้นมา

iphone comare

เพิ่มรายละเอียดตามที่ต้องการ

เติมเนื้อหาเข้าไปอีกหน่อย เพื่อให้ AI เข้าใจสิ่งที่ต้องการมากขึ้น เช่น

  • ใน HTML: ต้องการแบบโค้ด HTML ใช้ในเว็บไซต์
  • กำหนดหัวตารางมีข้อมูล A, B, C: เพิ่มคอลัมน์หัวตาราง
  • อื่นๆ

หากยังได้ตารางไม่โดนใจ ก็สามารถสั่งให้ทำตารางใหม่ได้ สุ่มจนกว่าจะถูกใจ

 

จัดเรียงตามข้อมูลที่ให้

เรายังสามารถจัดวางข้อมูลหลายชุดเพื่อให้ AI ไปสรุปเนื้อหาเป็นตารางได้ เช่น “ทำข้อมูลต่อจากนี้เป็นตาราง [A1] [A2]” (A = ชุดข้อมูล 1 และ 2)

 

ตัวอย่างสร้างตารางด้วย GPT

Scroll to Top